Georouting: Оn
Cena: 0.32

Funkcie

Geografický routing

Systém z telefónnych čísel dostupných vo virtuálnej ústredni, pri odchádzajúcom hovore automaticky vyberie číslo, ktoré je geograficky najbližšie k volanému účastníkovi.

Objednať

Ako to funguje?

Systém automaticky určí z telefónnych čísiel pripojených k Virtuálnej ústredni, prostredníctvom ktorého telefónneho čísla sa má volať, a tak toto číslo sa zobrazí volanému, ktoré podľa geografie je najbližšie k účastníkovi.

Na čo sa používa?

Zvýšte počet prijatých hovorov
Preukážte prístup zameraný na zákazníka
Zvýšenie lojality zákazníkov
Ušetrite náklady hovorov
placeholder

Aktivovať funkciu

Funkciu aktivujte samostatne podľa pokynov na inštaláciu.

Aktivovať samostatne