Routing za najmenšiu cenu: Оn
Cena: 0.60

Funkcie

Routing za najmenšiu cenu

Fakturačný systém automaticky vyberie smerovanie (LCR – Least Cost Routing) podľa najmenšej cene

Objednať

Ako to funguje?

Systém automaticky vyberie z použitých telefónnych čísiel na odchádzajúci hovor to telefónne číslo z ktorého bude hovor najlacnejší

Na čo sa používa?

Môžete ušetriť na odchádzajúcich hovoroch
Optimalizujte obchodné procesy a služby zákazníkom
Automatizácia odchádzajúcich hovorov
placeholder

Aktivovať funkciu

Funkciu aktivujte samostatne podľa pokynov na inštaláciu.

Aktivovať samostatne