cloud
cloud
cloud
blue-globe
earth
clouds
man

Multifunkčná telekomunikačná platforma na riešenie každodenných obchodných úloh.

Vyvíjame komplexné softvérové produkty, ktoré uľahčujú komunikáciu so zákazníkmi, partnermi a dodávateľmi. Získajte softvérové riešenia z jedného miesta!
ObjednaťViac informácii
Virtuálna ústredňa
Telefónne čísla
Sledovanie hovorov
Automatické volanie
Volanie&Chat
Chatboti
SIP Trunk

Virtuálne telefónne čísla a telefónne služby

IP telefónia je najmodernejšia, najrozšírenejšia, lacná a požadovaná forma komunikácie pre malé, stredné a veľké podniky.Pripojením čísla SIP získate viackanálové telefónne číslo na zvládnutie veľkého množstva prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov za výhodné miestne a medzinárodné ceny.
ObjednaťViac informácii

Virtuálna ústredňa

Bezplatná Virtuálna ústredňa-PBX pre troch účastníkov s možnosťou integrácie s CRM systémami cez API, a priama integrácia s CRM, ERP a online službami. Viac ako 200 užitočných služieb s pridanou hodnotou, ktoré vám pomôžu automatizovať interakcie so zákazníkmi.
ObjednaťViac informácii

Automatické volanie

Softvérové riešenie, ktoré spája a automatizuje call centrum so službami virtuálnej ústredni.
ObjednaťViac informácii

Sledovanie hovorov

Sledovanie hovorov vám umožňuje vyhodnotiť účinnosť internetovej reklamy offline a zlepšiť výkonnosť vášho call centra.
ObjednaťViac informácii

Chatboti

Chatbot je produkt, ktorý automatizuje textové správy podľa scenárov.
ObjednaťViac informácii

Volanie&Chat

Widget na webovej stránke, ktorá kombinuje dva produkty do jedného riešenia: spätné volanie a online konzultant, s pomocou ktorého môže klient konzultovať s manažérom zadarmo tak, že sa v reálnom čase na zadané otázky hneď dostáva odpoveď v chate.
ObjednaťViac informácii
7
rokov na
telekomunikačnom
trhu
50 000
pridelených
telefónnych čísiel
1
mesiac
minimálne
trvanie zmluvy
8 500
tisíc klientov po celom svete
200
funkcií Virtuálnej ústredni

Partneri

Virtuálna ústredňa pre 3 účastníkov

Aktivujte si tarif "Trial" a okamžité využíte bezplatné služby Virtuálnej ústredne: Pozdrav, Automatický hlasový systém (IVR), Presmerovanie hovorov, Prevzatie hovoru, Online monitoring, Hlasová schránka, Robot-kontrolór atď.
ObjednaťViac informácii