cloud
cloud
cloud
blue-globe
earth
clouds
man

Multifunkčná telekomunikačná platforma na riešenie každodenných obchodných úloh

Vyvíjame komplexné softvérové produkty, ktoré uľahčujú komunikáciu so zákazníkmi, partnermi a dodávateľmi. Získajte softvérové riešenia z jedného miesta!

ObjednaťLearn more
Virtuálna ústredňa
Telefónne čísla
Sledovanie hovorov
Automatické volanie
Multichat
Chatboti
SIP Trunk

Virtuálne telefónne čísla a telefónne služby

IP telefónia je najmodernejšia, najrozšírenejšia, lacná a požadovaná forma komunikácie pre malé, stredné a veľké podniky.Pripojením čísla SIP získate viackanálové telefónne číslo na zvládnutie veľkého množstva prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov za výhodné miestne a medzinárodné ceny.

ObjednaťViac informácii

Virtuálna ústredňa

Bezplatná Virtuálna ústredňa-PBX pre desať účastníkov s možnosťou integrácie s CRM systémami cez API, a priama integrácia s CRM, ERP a online službami. Viac ako 200 užitočných služieb s pridanou hodnotou, ktoré vám pomôžu automatizovať interakcie so zákazníkmi.

ObjednaťViac informácii

Automatické volanie

Softvérové riešenie, ktoré spája a automatizuje call centrum so službami virtuálnej ústredni.

ObjednaťViac informácii

Sledovanie hovorov

Sledovanie hovorov vám umožňuje vyhodnotiť účinnosť internetovej reklamy offline a zlepšiť výkonnosť vášho call centra.

ObjednaťViac informácii

Chatboti

Chatbot je produkt, ktorý automatizuje textové správy podľa scenárov.

ObjednaťViac informácii

Multichat

Widget na webovej stránke, ktorá kombinuje dva produkty do jedného riešenia: spätné volanie a online konzultant, s pomocou ktorého môže klient konzultovať s manažérom zadarmo tak, že sa v reálnom čase na zadané otázky hneď dostáva odpoveď v chate.

ObjednaťViac informácii
7
rokov na
telekomunikačnom
trhu
50 000
pridelených
telefónnych čísiel
1
mesiac
minimálne
trvanie zmluvy
8 500
tisíc klientov po celom svete
200
funkcií Virtuálnej ústredni

Partneri

Virtuálna ústredňa pre 10 účastníkov

Aktivujte si tarif "Partner" a okamžité využíte bezplatné služby Virtuálnej ústredne: Pozdrav, Automatický hlasový systém (IVR), Presmerovanie hovorov, Prevzatie hovoru, Online monitoring, Hlasová schránka, Robot-kontrolór atď.

man

question?

info sign

Nemôžete nájsť svoju krajinu?
Navštívte kompaas.eu pre EU (€) alebo kompaas.tech pre akúkoľvek inú krajinu ($)