O spoločnosti

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (platné od 01.12.2017)

Všeobecné obchodné podmienky.pdf

Dohoda o používaní "MyKOMPaaS účtu" (platné od 01.12.2017)

Dohoda o používaní "MyKOMPaaS účtu".pdf

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov.pdf