Funkcie

Nahrávanie hovorov

Funkcia Virtuálnej ústredni, ktorá Vám umožňuje nahrávať hovory interných, externých a mobilných účastníkov.

Objednať

Na čo sa používa

Môžete si vypočuť všetky hovory so zákazníkmi, zistiť kontroverzné problémy a prijať vhodné opatrenia. Nahrávanie hovorov môže byť dôležitým dôkazom na súde, ak bol klient vopred informovaný o tom, že jeho hovor bol zaznamenaný

Výhody

Na základe preferencií zákazníkov sa zvyšuje ich lojalita
Jednoducho možno skontrolovať prácu zamestnancov
Dôležitý dôkaz v prípade nezhody
Ak zákazník vie, že sa jeho hovor zaznamenáva, správa sa primerane.
Je možné zaznamenať poradia alebo konferenčné rozhovory

Tariff

Predplatný poplatok
Mesačný poplatok:
€5,90

Aktivovať funkciu

Funkciu aktivujte samostatne podľa pokynov na inštaláciu.

Aktivovať samostatne

question?

info sign

Nemôžete nájsť svoju krajinu?
Navštívte kompaas.eu pre EU (€) alebo kompaas.tech pre akúkoľvek inú krajinu ($)