Funkcie

Nahrávanie hovorov

Funkcia Virtuálnej ústredni, ktorá Vám umožňuje nahrávať hovory interných, externých a mobilných účastníkov.

Objednať

Na čo sa používa

Môžete si vypočuť všetky hovory so zákazníkmi, zistiť kontroverzné problémy a prijať vhodné opatrenia. Nahrávanie hovorov môže byť dôležitým dôkazom na súde, ak bol klient vopred informovaný o tom, že jeho hovor bol zaznamenaný

Výhody

Na základe preferencií zákazníkov sa zvyšuje ich lojalita
Jednoducho možno skontrolovať prácu zamestnancov
Dôležitý dôkaz v prípade nezhody
Ak zákazník vie, že sa jeho hovor zaznamenáva, správa sa primerane.
Je možné zaznamenať poradia alebo konferenčné rozhovory
placeholder

Aktivovať funkciu

Funkciu aktivujte samostatne podľa pokynov na inštaláciu.

Aktivovať samostatne