Kontakt

Dostupnosť

Predaj a zákaznícky servis:
Tel.: + 421 2 222 02 999 (viackanálový)
E-Mail: sales@kompaas.tech

Technická podpora:
Tel.: + 421 2 222 02 999 (viackanálový)
E-Mail: support@kompaas.tech

Všeobecné požiadavky:
Tel.: + 421 2 222 02 999 (viackanálový)
E-Mail: info@kompaas.tech

Adresa:
Maďarsko, H-1114 Budapest, Kemenes utca 8

Pracovná doba:
Pondelok - Piatok od 09:00 do 17:00

Napíšte Nám

Ďalšie kontakty:

"Volanie&Chat z webovej stránky"

Žiadajte bezplatné spätné volanie, alebo začnite online konverzáciu s Naším spolupracovníkom pomocou služby "Volanie & Chat z webovej stránky". K tomuto hľadajte tieto ikony na pravej strane našej webovej stránky.

question?

info sign

Nemôžete nájsť svoju krajinu?
Navštívte kompaas.eu pre EU (€) alebo kompaas.tech pre akúkoľvek inú krajinu ($)