Produkt

Automatické volanie

Softvérové riešenie, ktoré spája a automatizuje call centrum so službami virtuálnej ústredni

od €19,99/mes

Automatické volanie

Softvérové riešenie, ktoré spája a automatizuje call centrum so službami virtuálnej ústredni:

automatizácia spätného volania
potvrdenie objednávky
zoznam spätných volaní
kontrola kvality
identifikácia zákazníka
riešenie dlhu
aktualizácia zákazníckej databáze
monitorovanie návratu

Automatické volanie pre automatizáciu
odchádzajúcich hovorov a dialógov

Transakčné úlohy

Za účelom automatizácie podnikania je často potrebné kontaktovať klienta telefonicky v reálnom čase, klásť otázky a získať spätnú väzbu. Na to sa používa transakčné automatické volanie.

Automatizačným centrom je zvyčajne informačný systém, napríklad CRM, ERP, fakturácia, online služby, kde vznikajú úlohy pri komunikácii so zákazníkom.

Pre dosiahnutie požadovaného výsledku je potrebné v Automatickom volaní vytvoriť úlohu s dialógovým skriptom. Skript sa vykoná automaticky, keď sa údaje o kontaktnej osobe a parametre pre dialóg sa prijmú cez API v reálnom čase.

V dialógovom okne teda môže hlasový robot osloviť vášho klienta menom, reprodukovať dlžnú sumu, číslo objednávky a vrátiť prijaté odpovede externému zdroju.

Skript môže zabezpečiť aj spojenie medzi predplatiteľom a operátorom.

Masové úlohy

Ak chcete vykonať Automatické volanie podľa zoznamu kontaktov a vykonať dialógový skript, môžete použiť masové úlohy.

Napríklad iniciovať studené hovory, zhromažďovať spätnú väzbu, uskutočňovať prieskumy, informovať zákazníkov atď.

Zoznam kontaktov je možné nahrať zo súboru pre Automatické volanie vo vašom MyKOMPaaS účte.

V úlohe je nakonfigurovaný scenár - schéma spracovania hovor Automatického volania.

Vyberajú sa parametre automatického volania a kritériá jeho splnenia kontaktom.

Určuje sa čas vykonania úlohy a časový rozsah.

Výsledky Automatického volania sú prezentované vo forme správy.

Automatické volanie pre prichádzajúce hovory

Vďaka automatizácii procesov zákazník kontaktuje spoločnosť telefonicky a telefonicky sa vyrieši dialóg a poskytnú sa potrebné informácie.

Ak spoločnosť prenáša informácie prostredníctvom svojich vlastných informačných systémov: CRM, ERP atď., API prenáša údaje v dialógovom formáte, takže je možné čiastočne alebo dokonca úplne automatizovať zákaznícky servis pri vybavovaní prichádzajúcich hovorov.

Zamestnanci nemusia strácať čas hľadaním odpovedí na základné otázky v informačných systémoch.

Musíte len vo svojom MyKOMPaaS účte vytvoriť skript pre automatické upozornenie, ktoré je možné vykonať bez akýchkoľvek znalostí programovania.

Ako ton funguje?

Automatické volanieAPI Automatické volanieExterný zdrojPredplatiteliaAhoj, som Hlasový Robot. Môžeme teraz hovoriť?Áno, môžeme
Údaje z informačného systému: CRM, ERP, fakturácia, Online služby - sa prenášajú do Automatického hovoru
Systém vytočí telefónne číslo klienta
Hovor sa uskutoční najprv v Automatickom volaní
Automatické volanie pozdraví klienta
Klient odpovedá na hovor
Údaje o výsledku konverzácie sa odošlú späť do externého zdroja
Automatické volanieAPI Automatické volanieExterný zdrojPredplatiteliaAhoj, som Hlasový Robot. Môžeme teraz hovoriť?Áno, môžeme
Zoznam kontaktov sa nahrá do Automatického volania cez súbor
Systém vytočí telefónne číslo klienta
Hovor sa uskutoční najprv v Automatickom volaní
Automatické volanie pozdraví klienta
Klient odpovedá na hovor
Výsledky konverzácie predložené vo forme správy.
Automatické volanieAPI Automatické volanieExterný zdrojPredplatiteliaKuriér je už na cesteČíslo mojej objednávky je 38261
Zákazník uskutoční prichádzajúci hovor
Automatický hovor prijíma informácie o zákazníkovi prostredníctvom vlastného informačného systému spoločnosti
Zákazník vedie dialóg s hlasovým robotom, alebo je hovor presmerovaný na niektorého zo spolupracovníkov
Údaje a výsledok konverzácie sa automaticky prenášajú do informačného systému spoločnosti: CRM, ERP

Ako spravovať Automatické volanie

Nastavenie:
  • Optimálny časový interval medzi automatickými hovormi vám pomôže dosiahnuť váš cieľ a udržať lojalitu zákazníkov
  • Vyberte časový rozsah pre hovorov. Napríklad v pracovných dňoch od 11.00 do 18.00 alebo vo štvrtok od 15.00 do 18.00
  • Ak sa chcete vyhnúť nespokojnosti zákazníkov, nastavte pre dlhé hovory vhodný čas na prijatie hovoru, napríklad 30 sekúnd.
Kritéria na ukončenie hovorov:
  • Počet neúspešných hovorov (obsadené, bez odpovede, atď.) na odchádzajúcom telefónnom čísle, k ukončeniu vytáčania
  • Počet neúspešných pokusov na volanie - zadanie hodnoty- aby nedošlo k ďalšiemu pokusu o vytáčanie (nevhodné volania)
  • Trvanie hovoru považovaného za úspešný (cieľové volania)

Tarify

Automatické volanie
Mesačný poplatok:
14
Počet hlasových kanálov:
€2,49
Online kalkulačka na výpočet hlasových kanálov, na zavolanie požadovaného počtu kontaktov pre daný hovor

Integrácie s CRM systémami

Služby, ktoré je možné objednať s touto službou

Virtuálna ústredňa
Bezplatný taríf s 3 klapkami
Viac informácii
Multichat
Widget zadarmo na webovú stránku
Viac informácii
Robot-kontrolór
Funkcia spätného volania pri zmeškaných hovoroch
Viac informácii
Kombináciou telefónnej služby a umelej inteligencie pomáhame automatizovať obchodné procesy!

Prečo by ste mali pripojiť Virtuálnu ústredňu od KOMPaaSu?

Neustále vyvíjame nové služby s pridanou hodnotou,
aby bola vaša obchodná komunikácia jednoduchá, pohodlná a efektívna!

200+ funkcií Virtuálnej ústredne
20 rokov na telekomunikačnom trhu
5 krajín: poskytovateľ telekomunikačných služieb v 5 krajinách
350 tisíc telefónnych čísel
Pripojenie za 15 minút

Odpovede na vaše otázky

question?

info sign

Nemôžete nájsť svoju krajinu?
Navštívte kompaas.eu pre EU (€) alebo kompaas.tech pre akúkoľvek inú krajinu ($)