Funkcie

Prevzatie hovoru

Dodatočná funkcia, ktorá umožňuje prevziať hovor od účastníka ktorý nevie prijať.

Objednať

Ako to funguje?

Ak v čase prichádzajúceho hovoru, účastník je mimo pracovného miesta, tak prichádzajúci hovor môže prevziať aj kolega na svojom telefóne pomocou tlačidiel: *8 a číslo klapky

Prevziať hovor od ktoréhokoľvek účastníka je potrebné vytočiť: *8

Výhody

Nie sú stratené prichádzajúce hovory
Pohodlne používanie
Nie je čakacia doba pre zákazníka
placeholder

Aktivovať funkciu

Funkciu aktivujte samostatne podľa pokynov na inštaláciu.

Aktivovať samostatne