Funkcie

Presmerovanie hovorov na známu klapku

Presmerovanie hovorov na známu klapku-je taká funkcia, kde prichádzajúci hovor bude presmerovaní na klapku-účastníka, ktorá naposledy hovorila s volajúcim.

Objednať

Na čo sa používa?

Funkcia «Známa klapka» sa určuje pomocou časového intervalu určeného v nastaveniach Virtuálnej ústredni (maximálne - jeden deň) Doba trvania presmerovania môže byť:

  • – 1 hodina
  • – 8 hodín
  • – 24 hodín

Hovor sa vráti naspäť do poradia, ak účastník v určenej dobe neodpovie alebo na IP telefóne má zapnutý režim «Nerušiť» (DND).

Výhody

Umožňuje vám rýchlo nadviazať kontakt so správnym zamestnancom spoločnosti, ktorý vám predtým poradil.
Pomáha oddeliť potenciálnych a existujúcich zákazníkov, ktorí nevolajú prvýkrát.

Tariff

Predplatný poplatok
Mesačný poplatok:
€0

Aktivovať funkciu

Funkciu aktivujte samostatne podľa pokynov na inštaláciu.

Aktivovať samostatne

question?

info sign

Nemôžete nájsť svoju krajinu?
Navštívte kompaas.eu pre EU (€) alebo kompaas.tech pre akúkoľvek inú krajinu ($)