Virtuálna ústredňa

Produkt

API

API (Application Programming Interface) – je softvérové rozhranie pre integráciu KOMPaaS Virtuálnej ústredni a Telefonickej služby s hotovými podnikovými aplikáciami alebo s aplikáciami podnikov "vlastného vývoju".

API vám umožní úplne automatizovať podnikové procesy, používať jednotné rozhranie na efektívnu organizáciu práci zamestnancov a divízie spoločnosti.

Webhooks

WebHooks – oznámenie o aplikácie tretích strán k udalostiam, ktoré sa stali v KOMPaaS Virtuálnej ústredni, alebo V Telefonickej službe, zaslaním oznámenia. Napríklad upozornenie o prichádzajúcom hovore, aby v CRM-systéme bolo možné pripraviť zákaznícku kartu volajúceho.

WebHooks a API umožňujú rýchlo a ľahko integrovať funkcie KOMPaaS Virtuálnej ústredni a Telefonickej služby do akékoľvek CRM systému, účtovného softvéru, webovej stránky alebo internetového obchodu, oblakovej služby alebo do samostatne vyvinutého softvéru.

Oznámenie (WebHooks) o prichádzajúcom hovore
Spustenie odchádzajúceho hovoru (Hovory iniciované pomocou API, budú účtované za bežnú cenu)
Príjem zaznamenaných hovorov
Poskytovanie podrobnej štatistiky o prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov
Získanie zoznamu dostupných telefónnych čísiel daného regiónu
Rezervácia pevných čísiel
Pripojenie telefónneho čísla na zvolený taríf
Pri prichádzajúcom hovore zdvihnúť zákaznícku kartu volajúceho v CMR-systéme
Vybudovať predajný kanál analýzou rovnakých aplikačných údajov podľa hovorov a predaja
Uskutočniť odchádzajúce hovory jedným klikom v CRM systéme
Automaticky presmerovať hovory na vlastného manažéra, zdvihnutím zákazníckej karty v CRM systéme
Pripojiť zaznamenané hovory ku zákazníckym kartám v CRM-systéme
Synchronizovať telefónny zoznam zamestnancov spoločnosti a krátkych čísiel Virtuálnej ústredni s vlastným CRM systémom

Rozhranie KOMPaaS API sa neustále rozširuje a je doplnené o nové metódy, ktoré naši zákazníci najčastejšie požadujú.

Ako používať KOMPaaS API:

  • Ak chcete použiť API, prihláste sa do svojho MyKOMPaaS účtu, kliknite na odsek API a získajte kľúč, ktorý sa použije na autorizáciu pri prístupe k API:

  • Dokumentáciu API a podrobný popis metódy nájdete vo vlastnom MyKOMPaaS účte:

Odpovede na vaše otázky

question?

info sign

Nemôžete nájsť svoju krajinu?
Navštívte kompaas.eu pre EU (€) alebo kompaas.tech pre akúkoľvek inú krajinu ($)