Ceny

Virtuálna ústredňa

Flexibilné nastavenie, kompletná štatistika hovorov, efektívna distribúcia hovorov, on-line monitoring, integrácia CRM systémov, čierne a biele zoznamy, Speech-to-Text/Text-to-Speech, Robot-kontrolór.

Partner
€0/klapka:
 
klapka:
3
Ostatné funkcie:
 
1 Gb
 
 
 
 
1 číslo
 
 
 
 
 
 
od €0,001 pre 100 symbolov
 
od €0,005 na odpoveď (15 sekúnd)
 
0
Pay as you go
€1,99/klapka
Počet vnútorných klapiek:
klapka:
Funkcie zadarmo:
Privítanie:
Krátke čísla:
Panel monitoringu:
Štatistika hovorov:
Automaticky hlasový sytém (IVR):
Hlasová schránka:
Prevzatie hovoru:
Podržanie hovorov:
Presmerovanie hovorov:
Platné funkcie:
Priestor:
Virtuálny FAX:
Nahrávanie hovorov:
Automatická oprava čísla:
Vonkajšie telefónne číslo**:
Robot-kontrolór:
Pomocník:
Hodnotenie operátora:
Speech-to-Text/Text-to-Speech:
Kombinácia Virtuálnej ústredni a PBX/IP-PBX:
Text-to-Speech:
od €0,001 pre 100 symbolov
Speech-to-Text:
od €0,005 na odpoveď (15 sekúnd)
Celkovo:
 
All inclusive
€2,99/klapka
 
klapka:
Platné funkcie:
 
1,65€0,90/Gb
 
2,90€1,45
 
5,90€2,95
 
5,90€2,95
 
2,90€1,45/číslo
 
2,90€1,45
 
5,90€2,95
 
5,90€2,95
 
35€17,50
 
19,99€9,99
 
od €0,001 pre 100 symbolov
 
od €0,005 na odpoveď (15 sekúnd)
 
 

- Ceny sú uvedené bez DPH

** Vonkajšie telefónne číslo – vďaka nášmu najnovšiemu rozvoju, naši klienti, ktorý majú nejaké VPBX predplatenie, okrem našich poskytnutých telefónnych čísiel majú možnosť používať pri odchádzajúcich a prichádzajúcich hovorov aj iné telefónne číslo, ktoré má vlastnú SIP identifikáciu, alebo majú možnosť zaintegrovať aj nové konto do nášho systému.