Právne informácie

KOMPaaS

 • Identifikačné údaje podniku: Obchodné meno: KOMPaaS.tech Kft.
 • Sídlo: Kemenes utca 8, félemelet 3 Budapest H-1114, Maďarsko
 • Identifikačné číslo (IČO):01-09-702746
 • Vlastníkom a prevádzkovateľom webovej stránky KOMPaaS Slovensko je spoločnosť KOMPaaS.tech GmbH
 • Sídlo spoločnosti v Rakúsku: KOMPaaS.tech GmbH, Lindengasse 56, 1070 Viedeň, Rakúsko
 • Identifikačné a daňové údaje KOMPaaS.tech GmbH: IČO: FN 461303 m, DIČ: 03 500/3375
 • Bankové údaje KOMPaaS.tech GmbH:
  Tatra Banka a.s
  číslo účtu: 2946038869/1100
  IBAN: SK51 1100 0000 0029 4603 8869

Váš názor je pre nás dôležitý, takže ak zistite nejaký problém s obsahom/ alebo s fungovaním webovej stránky, alebo máte nejaké poznámky neváhajte kontaktovať Našu klientsku podporu na emailovej adresy: info@kompaas.tech

KOMPaaS.tech GmbH má nárok na vlastnícke práva pri výkone tejto webovej stránky. Všetky práva vyhradené.

Prehliadaním alebo používaním webovej stránky spoločnosti KOMPaaS.tech GmbH potvrdzujete, že akceptujete nasledovné podmienky používania. Spoločnosť KOMPaaS.tech GmbH vyhradzuje právo uverejnené informácie kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať bez predchádzajúceho upozornenia.

Všetky materiály vrátane obrázkov, softvéru, textu a grafiky, kľúčových slov a iného obsahu lokality sú chránené autorským právom, zákonmi a dohovormi vzťahujúcimi sa na duševné vlastníctvo, ako aj medzinárodnými dohovormi o autorskom práve.

Bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu spoločnosti KOMPaaS.tech GmbH nie je povolené kopírovať, napodobovať, ani prenášať žiadne texty, logá, grafické prvky, ochranné známky, zvuk ani obraz, ani ako celok ani ich časti. Neoprávnené používanie materiálov z webovej lokality spoločnosti KOMPaaS.tech GmbH tretími stranami je porušením právnych predpisov o autorskom práve a dohovorov vzťahujúcich sa na duševné vlastníctvo.

question?

info sign

Nemôžete nájsť svoju krajinu?
Navštívte kompaas.eu pre EU (€) alebo kompaas.tech pre akúkoľvek inú krajinu ($)