Funkcie

Robot-kontrolór

Funkcia spätné volanie pri zmeškaných hovoroch. Virtuálna ústredňa automaticky vytočí voľného účastníka a spojí ho s klientom ktorý predtým už volal.

Objednať

Ako to funguje?

Robot-kontrolór pomáha vytvárať jednoduchú a efektívnu obchodnú komunikáciu, zvyšuje výnosy spoločnosti bez straty jediného potenciálneho zákazníka. Riešenie bude užitočné pre malé a stredné podniky, ktoré sa rozhodnú zlepšiť služby zákazníkom a zvýšiť lojalitu používateľov, pomôže pri reklamných kampaniach, ak je viac prichádzajúcich hovorov, ako sa očakávalo.

Výhody:

Automatické spätné volanie neprijatých hovorov
Nastavenia umožňujú vybrať skupinu (poradie)
Pracuje podľa časovom rozsahu, nevolá systém v noci
Je možnosť nastaviť počet pokusov spätného volania
Nastavenie čakacej doby medzi hovormi
Čísla zo zoznamu, ktoré už boli volané počas spätného volania sú vylúčené
placeholder

Aktivovať funkciu

Funkciu aktivujte samostatne podľa pokynov na inštaláciu.

Aktivovať samostatne