Funkcie

Konferencie

Konferenčné čísla – sú klapky, ktoré umožňujú používateľom virtuálnych ústrední a iným pozvaným účastníkom uskutočňovať konferenčné hovory.

Objednať

Ako to funguje?

Pripojte všetkých účastníkov konverzácie. Účastník sa môže pripojiť odkiaľkoľvek prostredníctvom mobilnej aj pevnej komunikácie a môže byť ako účastník Virtuálnej ústredni

Výhody

Zadarmo
Pohodlné riešenie
Možnosť pridať aj účastníkov mimo pracovného miesta
placeholder

Aktivovať funkciu

Funkciu aktivujte samostatne podľa pokynov na inštaláciu.

Aktivovať samostatne