Automatické volanie pre banky

Automatizujte svoje call centrum, znížte náklady a zvýšte zisky

Objednať
robot at the table

Efektívne riadenie času

Koľko času trávia špecialisti vášho call centra hovormi s ponukou bankových služieb, odpovedaním na žiadosti a upozorňovaním klientov o ich dlžbe? Operátori musia pracovať denne, musia byť vždy zdvorilí, priateľskí a zodpovední, aby bolo spracovanie údajov bezpečné. Všetky tieto úlohy dokáže dobre vykonávať aj služba Automatické volanie.

 • icon image
  Zníženie nákladov pre operátorov call centra

  Používanie služby Automatické volanie je niekoľkonásobne lacnejšie ako prevádzka call centra.

 • icon image
  Zvýšenie efektívnosti práce

  Robot volá rýchlejšie, nikdy sa ne odchýli od konverzačného scenára a je vždy zdvorilý a priateľský.

Ako to funguje

Automatické volanie- je služba, ktorá sa integruje s virtuálnou ústredňou vášho CRM systému. Automaticky uskutočňuje hovory podľa vopred vytvoreného algoritmu a hovorí s klientom pomocou pripravených scenárov. Robot zároveň reaguje na kľúčové slová vyslovené klientom a zo scenára vyberie najvhodnejšiu odpoveď.

Automatizuje prácu obchodného oddelenia

 • icon image
  Šetrí čas

  Robot volá oveľa rýchlejšie ako človek a dokáže uskutočniť stovky hovorov naraz.

 • icon image
  Zachovanie informácii

  Informácie o dohodách so zákazníkmi sa automaticky ukladajú do CRM systému a údaje sa nestratia ani sa ne zmenia.

 • icon image
  Osobný prístup

  Robot pri vedení dialógu automaticky načítava údaje z CRM systému, preto oslovuje klienta podľa jeho mena, vie mu povedať dlžnú sumu a zoznam použitých bankových produktov.

 • icon image
  Uzavreté sledovanie

  Všetky údaje o hovoroch sú uložené v systéme, vrátane analýzy neúspešných hovorov, trvania hovoru a nahrávania.

 • icon image
  Urýchlenie marketingového výskumu

  Robot rýchlo a nákladovo efektívne uskutočňuje hromadné hovory s cieľom uskutočniť zákaznícky prieskum.

 • icon image
  Posilnenie reputácie banky

  Robot môže byť nastavený tak, aby odpovedal na prichádzajúce hovory, takže zákazníci nemusia čakať v rade, čím sa zvyšuje dôvera v banku.

Zanechajte žiadosť o pripojenie

man with notebook

Odpovede na vaše otázky

question?

info sign

Nemôžete nájsť svoju krajinu?
Navštívte kompaas.eu pre EU (€) alebo kompaas.tech pre akúkoľvek inú krajinu ($)