Funkcie

Predvoľba

Predvoľba čísla - pri tejto možnosti je možné uskutočniť odchádzajúci hovor prostredníctvom zvoleného telefónneho čísla zadaním prefixu.

Objednať

Ako to funguje?

Pri pripojení telefónneho čísla k virtuálnej ústredni môžete použiť prefix na predvoľbu telefónneho čísla pre odchádzajúci hovor.

Pre každé pevné telefónne číslo si môžete nastaviť vlastnú predvoľbu.

Výhody:

Nákladovo efektívne
Ľahšie vytáčanie
Možnosť rýchlej zmeny čísla pri odchádzajúcom hovore

Tariff

Predplatný poplatok
Mesačný poplatok:
€0

Aktivovať funkciu

Funkciu aktivujte samostatne podľa pokynov na inštaláciu.

Aktivovať samostatne

question?

info sign

Nemôžete nájsť svoju krajinu?
Navštívte kompaas.eu pre EU (€) alebo kompaas.tech pre akúkoľvek inú krajinu ($)