Funkcie

Predvoľba

Predvoľba čísla - pri tejto možnosti je možné uskutočniť odchádzajúci hovor prostredníctvom zvoleného telefónneho čísla zadaním prefixu.

Objednať

Ako to funguje?

Pri pripojení telefónneho čísla k virtuálnej ústredni môžete použiť prefix na predvoľbu telefónneho čísla pre odchádzajúci hovor.

Pre každé pevné telefónne číslo si môžete nastaviť vlastnú predvoľbu.

Výhody:

Nákladovo efektívne
Ľahšie vytáčanie
Možnosť rýchlej zmeny čísla pri odchádzajúcom hovore
placeholder

Aktivovať funkciu

Funkciu aktivujte samostatne podľa pokynov na inštaláciu.

Aktivovať samostatne