Aktuality

ChatGPT je k dispozícii na testovanie zavolaním na telefónne číslo spoločnosti KOMPaaS.tech

Telekomunikačný operátor a vývojár softvéru KOMPaaS.tech prepojil k telefónnej služby ChatGPT službu, čím všetkým zainteresovaným používateľom poskytuje príležitosť komunikovať a testovať komunikáciu inteligentného bota nielen v chate, ale aj hlasom cez telefón.

ChatGPT bol vyvinutý spoločnosťou OpenAI na základe jazykového modelu GPT-3.5, ktorý bol vyškolený na infraštruktúre Azure AI. Inteligentný chatbot má rozsiahle znalosti a dokáže ich zdieľať, pričom formuluje podrobné odpovede na najzložitejšie otázky v rôznych jazykoch sveta. Zároveň môže byť ChatGPT podrobný, citlivý a reagovať na zmeny znenia otázky. Takže jednou formuláciou môže bot tvrdiť, že nepozná odpoveď, no s miernou parafrázou ChatGPT odpovedá správne.

Ak chcete hovoriť s inteligentným chatbotom, musíte zavolať na telefónne číslo KOMPaaS.tech: +421 650 103014. Cena hovoru závisí od tarify vášho telekomunikačného operátora.

V súčasnosti sa dokončuje integrácia telefonickej služby KOMPaaS.tech s chatbotom novej generácie vyvinutým na základe jazykového modelu GPT-4, ktorý je schopný rozpoznávať nielen text, ale aj obrázky. Podľa komentárov vývojárov OpenAI je GPT-4 multimodálny model, ktorý akceptuje obrazové a textové vstupy a vytvára textové výstupy, ktoré, hoci sú menej efektívne ako ľudia, ale v mnohých scenároch reálneho sveta demonštrujú úspech v rôznych profesionálnych a akademických testoch na ľudskej úrovni. ChatGPT-4 je schopný spracovať viac ako 25 tisíc slov, skladať texty, písať scenáre, a formulovať akékoľvek texty v rôznych štýloch a žánroch.


Všetky novinky

question?

info sign

Nemôžete nájsť svoju krajinu?
Navštívte kompaas.eu pre EU (€) alebo kompaas.tech pre akúkoľvek inú krajinu ($)