Aktuality

Informácie

4 októbra 2021 došlo u niekoľkých veľkých poskytovateľov služieb k úplnému alebo čiastočnému výpadku siete, z dôvodu problému európskej centrálnej chrbtice siete, ktorý bohužiaľ ovplyvnil aj poruch serverov spoločnosti KOMPaaS v dôsledku čoho došlo k globálnému výpadku siete.

Riešenie problémov je dokončené, takže telekomunikačné služby spoločnosti KOMPaaS fungujú podľa plánu.

S pozdravom.

KOMPaaS Team.


Všetky novinky

question?

info sign

Nemôžete nájsť svoju krajinu?
Navštívte kompaas.eu pre EU (€) alebo kompaas.tech pre akúkoľvek inú krajinu ($)