Aktuality

KOMPaaS.tech rozširuje telekomunikačné služby a riešenia CPaaS vo Francúzsku

Spoločnosť KOMPaaS.tech, vysoko uznávaný poskytovateľ telekomunikačných služieb v Maďarsku, Rakúsku, Slovensku a Nemecku, s radosťou oznamuje spustenie svojich telekomunikačných služieb a riešení CPaaS vo Francúzsku. Tento krok predstavuje významný míľnik v stratégii spoločnosti poskytovať najmodernejšie nástroje a služby v oblasti komunikácie na globálnej úrovni.

ARCEP, regulačný orgán pre elektronické komunikácie vo Francúzsku, pridelil KOMPaaS.tech GmbH rozsah čísiel, čím posilnil záväzok spoločnosti poskytovať vysokokvalitné, spoľahlivé a škálovateľné telekomunikačné riešenia prispôsobené meniacim sa potrebám moderných podnikov. KOMPaaS.tech teraz ponúka pevné čísla v troch hlavných metropolitných oblastiach v rámci kódov volania: 01 89 36 0, 04 12 13 0, 05 25 34 0, spolu s univerzálnymi číslami pre telekomunikačné platformy pod kódmi 09 39 37 2 a 09 39 37 3.

Týmto stratégickým rozšírením si KOMPaaS.tech dáva za cieľ posilniť podniky všetkých veľkostí efektívnymi a nákladovo efektívnymi nástrojmi komunikácie, zjednodušiť prevádzku a zlepšiť interakcie s klientmi vo Francúzsku. Novo zavedená platforma CPaaS (Communication Platform-as-a-Service) je navrhnutá tak, aby poskytovala bezproblémové komunikačné zážitky, s najmodernejšou technológiou VoIP (Voice over Internet Protocol), virtuálnou ústredňou, automatizovanými hovormi, chatbotmi s vylepšením od ChatGPT, API rozhraním, multichatom a ďalšími funkciemi. Telekomunikačný poskytovateľ ponúka prispôsobiteľné plány a užívateľsky prívetivé rozhranie, zabezpečujúce jednoduchú inštaláciu a využitie.

"Veľmi sme nadšení, že môžeme oznámiť spustenie našich telekomunikačných služieb vo Francúzsku, čím ponúkame potenciálnym zákazníkom nielen našu sofistikovanú virtuálnu ústredňu, ale aj telekomunikačné čísla a škálu užitočných služieb integrovaných do CPaaS," povedal Alexander Melnikov, generálny riaditeľ spoločnosti KOMPaaS.tech. "Toto rozšírenie a partnerstvo odrážajú našu oddanosť poskytovaniu inovatívnych komunikačných riešení, ktoré umožnia podnikom prosperovať v dnešnom konkurenčnom prostredí. Naším cieľom je ponúknuť flexibilné a spoľahlivé telekomunikačné služby, ktoré vyhovujú rozmanitým potrebám malých a stredných podnikov vo Francúzsku."

O spoločnosti KOMPaaS.tech: KOMPaaS.tech je telekomunikačná platforma, ktorá umožňuje B2B zákazníkom pripájať softvérové produkty a služby v oblasti telekomunikácií v reálnom čase. Ponúka výkonnú virtuálnu ústredňu s viac ako 200 funkciami, geografické a nomádske čísla, chatboty, automatizované hovory, overenie 2FA (potvrdzovací hovor) a ďalšie nevyhnutné služby na automatizáciu procesov interakcie so zákazníkmi. KOMPaaS.tech je registrovaný ako telekomunikačný operátor v šiestich európskych krajinách - Rakúsku, Maďarsku, Francúzsku, Nemecku, Slovensku a Švajčiarsku - a má kapacitu čísiel nastavenú pomocou SIP Trunk. Viac informácií o telekomunikačných službách spoločnosti KOMPaaS.tech vo Francúzsku a o ich ponuke nájdete na www.kompaas.tel.


Všetky novinky

question?

info sign

Nemôžete nájsť svoju krajinu?
Navštívte kompaas.eu pre EU (€) alebo kompaas.tech pre akúkoľvek inú krajinu ($)