Aktuality

NNP Exchange: od nápadu k produktu

Telekomunikačný operátor, vývojár softvéru KOMPaaS ponúka zjednotenú databázu číselných plánov a portovaných čísel sveta NNP Exchange ako riešenie pre vývojárov fakturačných systémov, pre telekomunikačných operátorov a pre vývojárov agregátových údajov.

S myšlienkou náboru poskytovateľov služieb do komunity NNP Exchange sa KOMPaaS prvýkrát objavil na Európskom stretnutí plánovania siete (ENPM), ktoré sa konalo takmer pred dvoma rokmi v Budapešti. Prezentácia získala pozitívnu spätnú väzbu od účastníkov stretnutia – od zástupcov hlavných telekomunikačných operátorov a IT spoločností v Európe.

V apríli 2019 bol tento medzinárodný projekt vyhlásený na dvoch dôležitých miestach v Rusku: na konferencii Capacity Russia & CIS 2019 a na XXIII. Medzinárodnom fóre MAC'2019, ktoré sa každoročne koná v Moskve v rámci výstavy «Telekomunikácia».

«Tento proces sa začal v roku 2018 s myšlienkou vytvorenia medzinárodnej komunity NNP Exchange, zameranej zjednotiť globálnych poskytovateľov telekomunikačných služieb na výmenu spoľahlivých údajov o telefónnych číslach, číselných rozsahoch a prenesených číslach. Hľadali sme partnerov, ktorí by sa mohli zapojiť do tohto dôležitého projektu pre toto odvetvie a prispieť k jeho realizácii. Prvý poskytovateľ služieb z ktorejkoľvek krajiny na svete, ktorý sa chcel pripojiť k NNP Exchange, sa mohol pripojiť k systému zadarmo, ktorý obsahoval údaje z viac ako 240 krajín výmenou za NNP (národný číslovací plán) svojej krajiny vrátane údajov o prenesených číslach. Dnes ponúkame NNP Exchange na komerčnom základe nielen telekomunikačným operátorom, ale aj fakturačným vývojárom, a pre vývojárov agregátových údajov», – hovorí generálny riaditeľ spoločnosti KOMPaaSu Alexander Melnikov.

Medzinárodný číslovací plán spoločnosti KOMPaaS obsahuje informácie o typov telefónnych čísel, číselných rozsahov, kódov NDC, a kódov krajín. Okrem pridelenej číselnej množiny, sa uchovávajú aj číselné množiny, a údaje p prenesených číslach z jednej sieti do druhej.

NNP Exchange pomáha poskytovateľom služieb určiť smerovanie hovorov a minimalizuje tak možnosť nesprávne ukončených hovorov. Zjednotená databáza tiež vedie zoznam neregistrovaných čísel, t. j. o «lietajúcich Holanďanov», takže volania na tieto čísla môžu byť blokované. Vývojári fakturačných systémov môžu zvýšiť spoľahlivosť svojich produktov s databázou, poskytovať kvalitné služby vďaka podrobným informáciám o pridelených číslach v každej krajiny na svete a pomôže chrániť operátorov pred podvodmi.

Ponuku KOMPaaS môžete využiť tromi rôznymi spôsobmi: Snapshot umožňuje nahrávať dáta bez obmedzení, s Real Time Snapshot môžete sťahovať dáta v reálnom čase, s API integráciou získate neobmedzený prístup k databáze NNP Exchange na požiadanie v online formáte.

Viac informácii o produkte


Všetky novinky

question?

info sign

Nemôžete nájsť svoju krajinu?
Navštívte kompaas.eu pre EU (€) alebo kompaas.tech pre akúkoľvek inú krajinu ($)