Aktuality

Nový spôsob overenia používateľa volaním "Confirmation Call"

Telekomunikačný operátor, vývojár softvérových riešení KOMPaaS ponúka novú služby "Confirmation Call", ktorá je najžiadanejšia medzi spoločnosťami v segmente e-commerce.

Zásadným rozdielom medzi touto službou a existujúcimi metódami autentifikácie je možnosť autorizácie klienta pomocou dodatočného overenia (2FA), pri ktorom si používateľ nemusí pamätať a zadávať žiadny kód. Pri odpovedaní na hovor si klient vypočuje hlasový súbor, ktorý povie, ktoré číslo na klávesnici telefónu má stlačiť, aby sa dokončila identifikácia.

"Confirmation Call" zjednodušuje proces autentifikácie pri zachovaní vysokej úrovne súkromia údajov. Služba sa stáva spoľahlivejšou a pohodlnejšou alternatívou k službám Flash Call a Password Call. V prípade použitia metódy Flash Call, používateľ zadá svoje telefónne číslo zaregistrované v systéme a systém uskutoční na číslo prichádzajúci hovor. Posledné 4 číslice telefónneho čísla bude heslo. Pri druhej možnosti heslo, ktoré potom klient používa na identifikáciu, nahlási hlasový robot pri volaní.

Cena za službu "Confirmation Call" zahŕňa iba náklady na volanie metódy identifikačného programu API - od 0,0083 € pre každé volanie metódy.

Viac informácii o novej službe nájdete v Databáze znalostí spoločnosti KOMPaaS


Všetky novinky

question?

info sign

Nemôžete nájsť svoju krajinu?
Navštívte kompaas.eu pre EU (€) alebo kompaas.tech pre akúkoľvek inú krajinu ($)