Aktuality

Nová funkcia Virtuálnej ústredni od spoločnosti KOMPaaS.tech: "Prepis hovoru"

Spoločnosti KOMPaaS.tech, ktorý poskytuje telekomunikačné služby a vyvíja softvérové produkty, ponúka svojím firemným zákazníkom od 1. februára tohto roku prístup k novej funkcii virtuálnej ústredne "Prepis hovoru", ktorá umožňuje prepísať hovor do textu.

Ďalšia nová funkcia Virtuálnej ústredni umožňuje analýzu telefonických rozhovorov v reálnom čase, identifikáciu sťažností zákazníkov a poskytovanie odporúčaní obchodným manažérom, čím optimalizuje a automatizuje prácu obchodného oddelenia.

Prepísané telefonické rozhovory sú dostupné vo vlastnom zákazníckom účte. Okrem toho môžete nakonfigurovať automatické odosielanie textového súboru obsahujúceho prepis hovorov na e-mail. Prepísané hovory je možné získať aj cez API. Aj vlastné zvukové súbory je možné nahrať do systému na následný prepis.

Funkcia "Prepis hovoru" je vyúčtovaná podľa špeciálneho tarifu v rámci funkcii Rozpoznávanie reči.


Všetky novinky

question?

info sign

Nemôžete nájsť svoju krajinu?
Navštívte kompaas.eu pre EU (€) alebo kompaas.tech pre akúkoľvek inú krajinu ($)