Aktuality

Rebranding skupiny spoločností KOMPaaS

KOMPaaS oznamuje dokončenie komplexného rebrandingu, ktorý zahŕňa zmenu názvu, vizuálneho imidžu, loga, doménov webových stránok spoločnosti. Nový názov spoločnosti je – KOMPaaS.

KOMPaaS – telekomunikačná platforma ako služba (CPaaS), ktorá pomáha podnikom všetkých veľkostí, od živnostníkov až po veľké spoločnosti, nájsť najlepšie nástroje na zlepšenie, zjednodušenie a zefektívnenie spôsobu, pre kommunikáciu so svojimi zákazníkmi. Spoločnosť ponúka celý rad softvérových produktov a služieb: Virtuálnu ústredňu, geografické a negeografické telefónne čísla a telefonickú službu, Automatické volanie, Chatboty, Sledovanie hovorov (Call Tracking), Flash Call overenie, API atď. Spoločnosť sa snaží efektívne riešiť problémy zákazníkov pri zachovaní maximálnej flexibility, otvorenosti a zamerania sa na zákazníka.

"Za 7 rokov práca firmy sa zmenila a vyrástla, rozšíril sa súbor pôsobnosti. Tým sa výrazne vzrástol zoznam softvérových riešení, ktoré dnes ponúkame na jednej telekomunikačnej platforme v rámci "jednej zmluvy". Naše podnikanie je založené na takých princípoch a hodnotách ako spoľahlivosť, efektívnosť, vyrobiteľnosť, odbornosť, flexibilita, osobný prístup, ktoré sa odrážajú v prístupoch k vývoju softvérových produktov a v interakcii so zákazníkmi. Realizované projekty sa stali komplexnejšími, skúsenosti zákazníkov sú pozitívnejšie. Dnes môžeme povedať, že naša telekomunikačná platforma sa stala skutočným kompasom vo svete telekomunikácií", - vysvetľuje Alexander Melnikov, generálny riaditeľ spoločnosti KOMPaaS Kft (brand KOMPaaS).

Viac informácii o technologických riešeniach telekomunikačnej platformy sa dozviete na oficiálnych stránkach spoločnosti:

O spoločnosti:

KOMPaaS – telekomunikačná platforma, ktorá umožňuje B2B klientom prepojiť softvérové produkty a služby pre telefonovanie v reálnom čase: Virtuálna ústredňa s viac ako 200 užitočnými funkciami, geografické a nomadické čísla, Chatboty, Automatické volanie, Volanie&Chat z webovej stránky, Flash Call overenie atď. Všetky potrebné služby na automatizáciu procesov interakcie so zákazníkmi. Sme registrovaný telekomunikačným operátorom v štyroch európskych krajinách: Slovensko, Rakúsko, Maďarsko a Nemecko. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služiebám nám pridelil číselní rozsah s viac ako 50K pevných čísel, ktoré môžeme pripojiť aj pomocou SIP Trunk.


Všetky novinky

question?

info sign

Nemôžete nájsť svoju krajinu?
Navštívte kompaas.eu pre EU (€) alebo kompaas.tech pre akúkoľvek inú krajinu ($)