Aktuality

Výsledky spoločnosti KOMPaaS 2021: 23% nárast predplatiteľov

Telekomunikačný operátor a vývojár softvéru KOMPaaS ukazuje nárast predplatiteľov na 23% a nárast výnosov za jednotlivé služby až o 35% v štyroch európskych krajinách: Slovensko, Maďarsko, Rakúsko, Nemecko.

Počet firemných zákazníkov využívajúcich telefonickú službu a virtuálnu ústredňu, podľa výsledkov za rok 2021 zahŕňa viac ako 400 malých a stredných podnikov. Zároveň rast výnosov pre každú službu pohybuje od 30% do 35%. Ročný výnos zo služieb hlavného produktu ako Virtuálna ústredňa sa zvýšila o 30% a výnosy z telefonickej služby sa zvýšili o 34%.

Zároveň ARPU B2B klienta (angl. Average revenue per user, priemerný výnos na používateľa) je za rok v priemere 20 EUR.

Spoločnosť tiež dosiahla úspechy pri zdokonaľovaní a rozvoji svojej telekomunikačnej platformy (CPaaS). V priebehu roka pribudli nové softvérové produkty a služby: Chatboti, Flash Call overenie, Sledovanie hovorov, odosielanie SMS správ a nová funkcia Virtuálnej ústrední "Pomocník". K dispozícii sú priame integrácie s populárnymi CRM systémami: Kommo, Bitrix24, SAP Business One, YCLIENTS.

"V roku 2022 plánujeme predstaviť nové doplnkové služby telekomunikačnej platformy, ktoré pomôžu našim predplatiteľom automatizovať obchodné procesy, rozšíriť integráciu s inými produktmi a využívať viaceré kanály interakcie na spojenie so svojimi zákazníkmi. Jedným z cieľov je dokončenie vývoja služby "Multichat", ktorá spája viaceré kanály interakcie so zákazníkmi v jednom riešení. Okrem toho sme začali s vývojom mobilnej aplikácie pre firemných zákazníkov, ktorá im umožní uskutočniť prichádzajúce a odchádzajúce hovory a prijímať a odosielať SMS správy z aplikácie", - hovorí Alexander Melnikov, generálny riaditeľ spoločnosti KOMPaaS.


Všetky novinky

question?

info sign

Nemôžete nájsť svoju krajinu?
Navštívte kompaas.eu pre EU (€) alebo kompaas.tech pre akúkoľvek inú krajinu ($)