Aktuality

KOMPaaS.tech ukazuje rast výnosov o 22 % v roku 2022

Pevný telekomunikačný operátor, vývojár softvérových produktov KOMPaaS.tech vykazuje nárast výnosov do konca roka 2022 o 22 %, predplatiteľská základňa B2B zákazníkov o 12 %.

Rast tržieb za jednotlivé služby sa pohybuje od 26 % do 66 %. Spoločnosť teda za rok zarobila na hlavnom produkte čo je Virtuálna ústredňa v eurách o 26 % viac ako za 12 mesiacov v roku 2021. Zároveň tržby z telefónnych služieb v eurách medziročne vzrástli o 29 %.

Najväčší rast výnosov vykázal obchodný segment spojený s využívaním integrácií a API metód – medziročne o 66 %.

Zároveň sa ARPU B2B zákazníkov počas roka výrazne se ne zmenilo a zostalo na úrovni predchádzajúcich 12 mesiacov - 20-30 EUR/mesiac.

Vývoj telekomunikačnej platformy ako služby (CPaaS)

Boli pridané nové riešenia pre autentifikáciu používateľov: "Confirmation Call" a "Password Call". K dispozícii sú nové funkcie služby Virtuálna ústredňa – "Kombinácia Virtuálnej ústredni a PBX/IP-PBX", "Prepis hovoru" atď. Úplne bola aktualizovaná odsek "Webhooks": bolo možné vytvoriť neobmedzený počet webhookov pre akékoľvek udalosti na Telekomunikačnej platforma KOMPaaS.tech so schopnosťou špecifikovať premenné na odoslanie a opätovné odoslanie webhookov, keď je prijímacia služba nedostupná.

Trendy a prognózy

Automatizácia a robotizácia obchodných procesov zostáva kľúčovými trendmi na trhu podnikovej telekommunikácie. Umelá inteligencia (Artificial Intelligence) a robotika sa stávajú základnými nástrojmi služieb zákazníkov. Kontaktné centrá využívajúce riešenia "Automatické volanie" a "Chatbots" dosahujú výraznú efektivitu pri šetrení ľudských zdrojov. Rýchlosť a kvalita spracovania požiadaviek robotmi zároveň zostáva často na vysokej úrovni.

Technológie umelej inteligencie a strojové učenie budú hybnou silou vývoja produktov telekomunikačnej platformy v nasledujúcich 3-5 rokoch.


Všetky novinky

question?

info sign

Nemôžete nájsť svoju krajinu?
Navštívte kompaas.eu pre EU (€) alebo kompaas.tech pre akúkoľvek inú krajinu ($)