Aktuality

Výsledky spoločnosti KOMPaaS v roku 2020: 30% nárast predplatiteľov v Európe

Telekomunikačný operátor a vývojár softvéru KOMPaaS ukončil rok 2020 s lepšími výsledkami, ako sa očakávalo. To zahŕňalo rast výnosov a výrazný nárast počtu. Rok 2020 bol pre KOMPaaS rokom nových výziev, zmien a relatívneho úspechu.

Pandémia urobila svoje vlastné úpravy v rozvoji podnikania, ale nemala veľmi negatívny vplyv na finančné výsledky KOMPaaS.

Rast tržieb skupiny v európskych krajinách bol počas roku 2020 zaznamenaný na úrovni 3 % a rast zákazníckej základne na úrovni 30 %. To je v kontraste s priemerným príjmom na európskeho predplatiteľa, ktorý klesol z €30 na €20.

V oblasti vývoja softvéru a vývoja telekomunikačných platforiem (CPaaS) sa uskutočnili tiež nové výsledky. V minulom roku pre klientov KOMPaaS v Európe bol predstavený nový softvérový produkt "Automatické volanie", ktoré spolu s Virtuálnou ústredňou automatizuje prichádzajúce a odchádzajúce hovory. Pre odchádzajúce hovory sa používajú dva typy Automatického volania: transakčné a hromadné. V prvom prípade sa dáta pre volanie nahrávajú v reálnom čase zo systémov CRM / ERP pomocou API a hovor sa uskutočňuje podľa prispôsobeného scenára, v ktorom je možné predpokladať spojenie medzi klientom a operátorom.

V druhej možnosti sa zoznam kontaktov sa nahrá prostredníctvom MyKOMPaaS účtu zo súbor. V úlohe je nakonfigurovaný scenár, čo je vlastne schéma spracovania hovorov pomocou Automatického volania.

Za posledný rok sa výrazne zlepšila služba "Robot-kontrolór", ktorá umožňuje spätné volanie pri zmeškaných hovoroch, a takisto sa zlepšila funkcia syntézy a rozpoznávania reči vo Virtuálnej ústredni.

K už existujúcim priamym bezplatným integráciám KOMPaaSu: YCLIENTS a Kommo boli doplnené.

Spoločnosť KOMPaaS sa za posledné dva roky stala významným účastníkom medzi alternatívnymi operátormi pevných liniek v Maďarsku. Operátor pnúka pre malé a stredné podniky: VoIP telefonickú službu, multifunkčnú Virtuálnu ústredňu, Volanie&Chat, virtuálne čísla, SIP Trank atď.


Všetky novinky

question?

info sign

Nemôžete nájsť svoju krajinu?
Navštívte kompaas.eu pre EU (€) alebo kompaas.tech pre akúkoľvek inú krajinu ($)