Aktuality

Spoločnosť KOMPaaS a Kommo dokončili integráciu pre európskych klientov

Integrácia Virtuálnej ústrední KOMPaaS a Kommo je prispôsobená pre európsky trh. Odteraz viac ako 400 firemných zákazníkov poskytovateľa telekomunikačnej služby v štyroch európskych krajinách: Maďarsko, Rakúsko, Slovensko a Nemecko môže spojiť v jednom riešení KOMPaaS Virtuálnu ústredňu s populárnym systémom riadenia vzťahov so zákazníkmi pomocou niekoľkých kliknutí.

Táto integrácia uľahčuje efektívnejšiu spoluprácu so zákazníkmi tým, že umožňuje zamestnancovi vidieť na monitore zákaznícku kartu pri prichádzajúcom hovore, aby mohol byť okamžite informovaný o všetkých podrobnostiach transakcie. Virtuálna ústredňa zaznamená všetky požiadavky zákazníkov a v prípade zmeškaného hovoru vytvorí požiadavku na spätné volanie. Manažér môže uskutočňovať hovory jedným kliknutím z klientskej karty. Všetky konverzácie sú zaznamenané a je možné ich kedykoľvek stiahnuť a vypočuť.

Cloudové riešenie Kommo vzniklo za účelom organizácie práce obchodných oddelení startupov, malých a stredných spoločností. Môže byť použitý vo formáte „rýchleho spustenia“ – keď nie je potrebné žiadne špeciálne školenie na implementáciu a začatie používania CRM: systém má intuitívne rozhranie, ľahko použiteľné, ovládané myšou z PC alebo z mobilného zariadenia.

Kombinácia CRM widgetu s Virtuálnou ústredňou KOMPaaS v jednom riešení umožňuje vedúcemu obchodného oddelenia k prilákaniu nových zákazníkov a k lepšej kontrole prácu zamestnancov, pretože systém pomáha sledovať priebeh každej transakcie, môže vyhodnotiť každý krok interakcie s potenciálnym zákazníkom, vytvára správy a získava nové kontakty.

Vďaka chatu Kommo si môžu manažéri rýchlo vymieňať informácie s technickými podporovateľmi bez nutnosti prepínania medzi „oknami“ a aplikáciami.

Modul KOMPaaS je k dispozícii v sekcii All Integrations na webpovej stránke Kommo. Virtuálnu ústredňu môžete integrovať do systému CRM sami podľa pokynov na nastavenie. Telekomunikačný operátor neúčtuje poplatky za integráciu a technickú podporu. Mesačný poplatok Virtuálnej ústredni je účtované v súlade so schválenými tarifami zverejnenými na webovej stránke spoločnosti .

Zoznam priamych a bezplatných integrácií KOMPaaS celkovo obsahuje asi cca desať známych CRM systémov, medzi ktoré patria: Kommo, Bitrix24, retailCRM, SalesPlatform, Envybox, YCLIENTS, S2 CRM, a tiež európske verzie Kommo, YCLIENTS a ďalších známych aplikácií, napríklad, SAP Business One a Albato.


Všetky novinky

question?

info sign

Nemôžete nájsť svoju krajinu?
Navštívte kompaas.eu pre EU (€) alebo kompaas.tech pre akúkoľvek inú krajinu ($)