Funkcie

Panel monitoringu

Online monitoring-je funkcia, ktorá umožňuje kontrolovať stav telefónnych liniek a zaťaženie operátorov v reálnom čase.

Objednať

Ako to funguje?

Pomocou tejto funkcie môžete nielen monitorovať objem práce a pracovnú záťaž zamestnancov, ale rýchlo identifikovať problémy so stavom siete a ak je potrebné tak ich odstránenie.

Štatistika sa vedie podľa interných, externých a mobilných klapiek a okrem toho sa vedie záznam o prijatých a zmeškaných hovoroch za aktuálny deň s podrobnosťami.

Výhody

Zadarmo
Podrobnosti o vnútorných hovoroch
Ovládanie stratených hovorov
Monitorovanie práce zamestnancov
Monitorovanie stavu telefónnej siete
Kvalitná podpora služieb

Tariff

Predplatný poplatok
Mesačný poplatok:
€0

Aktivovať funkciu

Funkciu aktivujte samostatne podľa pokynov na inštaláciu.

Aktivovať samostatne

question?

info sign

Nemôžete nájsť svoju krajinu?
Navštívte kompaas.eu pre EU (€) alebo kompaas.tech pre akúkoľvek inú krajinu ($)